O vinařství Lípa

Vinařství Lípa jsme založili společně s mladším bratrem v roce 2000 a jde vlastně o pokračování rodinné tradice výroby vína, kterou začal už náš děda, pokračoval v ní otec, a na kterou společně s bratrem navazujeme.

Díky prozíravému přístupu našich rodičů vystudoval jeden z nás vinařství a druhý pak hotelovou školu. Rozhodnutí, které dnes s odstupem času a nabytými zkušenostmi oba dva vnímáme jako bez nadsázky vizionářské a zároveň jako určující při dalším směřování, rozvoji a budoucnosti našeho vinařství a podnikání vůbec.

Vedení vinařství, a obzvláště špičkového vinařství, je vždy o vyhraněném přístupu, o uplatňování svých zásad a pravidel bez kompromisů a zároveň pak o realizaci osobnosti vinaře. Jedině tak jste schopni ve svém vinařském snažení dosáhnout unikátních vín s nezaměnitelným charakterem!

Jak toho však dosáhnou, když jsme dva? Je to jak bílá a černá, každá je jiná, vyjadřuje a prezentuje různé názory, přístupy a životní zkušenosti. Zdánlivě neřešitelná situace, zdánlivě. Vše za nás už dávno vyřešili rodiče svým opravdu vizionářským rozhodnutím – Marek víno, Michal gastronomie

Dva obory, které se skvěle doplňují, úzce spolu souvisí a profitují na vzájemném propojení.

V praxi to pak vypadá tak, že Marek, který vyrábí víno se při rozhodování o charakteru jednotlivých vín obrací na Michala a oba spolu konzultujeme jaký má být finální senzorický projev každého vína a to i z pohledu snoubení s tím nejvhodnějším pokrmem.

Naše společné rozhodování se ani zdaleka netýká jen procesu samotné vinifikace (zpracování hroznu a výroby vína), ale je něj brát zřetel i v průběhu celého vegetačního procesu révy a při všech pracích a zásazích ve vinici.

Výsledkem je, věříme, vzájemná symbióza, kterou můžete každý rok najít v našich vínech, ve vínech VINAŘSTVÍ LÍPA

Nabízíme možnost dotisku vlastního loga firmy na láhve nebo přímo dotisk vlastních etiket na láhve. (například jako dárek, prezent, reklama atd.)